It completely slipped my mind

Sorry, I forgot to pay. - Przepraszam, zapomniałem zapłacić.

I forgot paying. - Zapomniałem, że zapłaciłem. (to znaczy zapłaciłem ale nie pamiętam tego faktu)

Po czasowniku forget można użyć bezokolicznika (to do), kiedy chcemy powiedzieć, że nie zrobilismy czegoś bo o tym zapomnieliśmy.

Drugą możliwą formą po czasowniku forget jest gerund (doing), który oznacza, że wprawdzie coś zrobiliśmy, ale o tym nie pamiętamy.

W obu sytuacjach możemy dodać wyrażenie It completely slipped my mind. - całkowicie wyleciało mi to z głowy.

Komentarze

Popularne posty