suspicious conspicuous

Słowa te wyglądają podobnie, więc można łatwo zrobić błąd w wymowie.

Suspicious (podejrzliwy/podejrzany) wymawia się /səˈspɪʃəs/

Conspicuous (rzucający się w oczy) wymawia się
/kənˈspɪkjʊəs/

Używając słowa conspicuous podkreślamy, że coś się rzuca w oczy w niepożądany przez kogoś sposób lub dlatego, że to co się rzuca w oczy jest w swoim otoczeniu unikalne/mało spotykane,

np. Women wearing trousers in Afghanistan are conspicuous - Kobiety noszące spodnie w Afganistanie rzucają się w oczy.

I jeszcze ciekawe wyrażenia ze słowem conspicuous:

He was conspicuous by his absence - Jego nieobecność rzucała się w oczy.

conspicuous consumption - ostentacyjna konsumpcja, czyli kupowanie luksusowych dóbr na pokaz, w celu wyeksponowania swojego statusu społecznego.

Komentarze

Popularne posty