I only meant it tongue-in-cheek

Kolejnym słowem, które nastręcza wiele trudności w wymowie jest wyraz tongue ‘język’.

Często uczniowie wymawiają je z /g/ na końcu, tymczasem prawidłowa wymowa wygląda następująco: /tʌŋ/.

Ciekawym idiomem ze słowem tongue jest wyrażenie tongue in cheek, czyli ‘język w policzku’ w dosłownym tłumaczeniu.

Idiom ten znaczy ‘ironicznie, żartobliwie, z przymrużeniem oka’, np.

When Dad said he was glad that Mom's parents were coming to visit and staying for a whole week, he meant it tongue in cheek.
Kiedy tata powiedział, że cieszy się przyjazdu rodziców mamy i ich tygodniowych odwiedzin u nas mówił to z przymrużeniem oka.

-          I only meant it tongue-in-cheek. – Tylko żartowałem.
-          Yeah - real funny. – Bardzo śmieszne.

Komentarze

Popularne posty