in league with

The boss and his accountant were in league to hide company's real income.
Szef i jego księgowa byli w zmowie i ukrywali prawdziwy dochód firmy.

Jak widać na powyższym przykładzie wyrażenie be in league oznacza być z kimś w zmowie, szczególnie w celu oszukania kogoś lub popełnienia jakiegoś przestępstwa.

Jeżeli coś jest out of your league to znaczy, że coś jest za dobre, albo za drogie dla nas (to nie nasza liga, półka cenowa), np. I think an expensive car is a little out of your league right now, don't you? - Myślę że nie stać cię teraz na nowy samochód.

Lub w kontekście relacji damsko-męskich: This girl is out of your league. - To nie jest dziewczyna dla Ciebie (bo jest bogatsza, z lepszej rodziny, lepiej wykształcona itd.)

Jeżeli chcemy porównać dwie rzeczy i jedna wypada zdecydowanie gorzej, możemy powiedzieć: His second film is not in the same league as his first one. - Jego drugi film nie jest tak dobry jak pierwszy.

Niby słowo league wygląda i brzmi jak polskie słowo liga, ale jednak używa się go trochę inaczej.

Komentarze

Popularne posty