responsible to somebody for something

Uczący się języka angielskiego wiedzą, jak istotną rolępełnią w nich przyimki oraz że trzeba uczyć się ich z każdym słowem osobno.Czasami jest tak, że jedno słowo łączy się z więcej niż jednym przyimkiem,zmieniając przy tym swoje znaczenie. Takim słowem jest responsible – ‘odpowiedzialny’.

Najczęściej większość uczących się zna wyrażenie responsible for – ‘odpowiedzialny za’, np.
I’m responsible for logistics department. – Jestem odpowiedzialnyza dział logistyki.

Słowo responsible może również wystąpić z przyimkiem to – responible to, co oznacza ‘odpowiadaćprzed kimś (jako zwierzchnikiem)’, np.
I am directly responsible to my superior. – Odpowiadam przedmoim bezpośrednim przełożonym.

Komentarze

Popularne posty