continuously vs. continually


Kiedy spojrzymy na tłumaczenie słów continuosly i continually w słowniku angielsko-polskim, znajdziemy następujące wyjaśnienie:
continuously – ‘ciągle; stale’
continually – ‘ciągle; nieustannie’

Z powyższych tłumaczeń wynika, że te słowa są synonimami, których można używać zamiennie.

Istnieje jednak pomiędzy tymi wyrazami różnica.
Continuously oznacza, że czynność odbywa się bez przerwy:  It has been continuously raining for six hours. – Padanie nieprzerwanie od sześciu godzin.

Continually oznacza również czynność odbywającą się ciągle, jednak z przerwami od czasu do czasu:
It has been continually raining for two weeks. There is going to be a flood. – Pada ciągle od dwóch tygodni, więc będzie powódź.   (tzn. pada od dwóch tygodni, z małymi przerwami).

Continually można również użyć, kiedy chcemy podkreślić, że czynność odbywa się stale, z przerwami
i nas to denerwuje – My neighbour continually plays the piano. – Mój sąsiad stale gra na pianinie (I to mi przeszkadza).

Komentarze

Popularne posty