I wish you every success


Co oznacza to zdanie: They followed my every move.
Odpowiedź nie jest trudna: Śledzili każdy mój ruch.

Znaczenie słowa every ‘każdy’ uczeń poznaje bardzo szybko i często go używa.

A jak przetłumaczyć słowo every w następujących zdaniach:
1.      The doctors made every effort to save the boy's life.
2.      I have every respect for his ideas, even if I don't agree with them.
3.      I had every reason to be angry.
4.      We wish you every success.

Otóż słowo every może też oznaczać ‘wszelki’, więc powyższe zdania przetłumaczymy następująco:
1.      Lekarze dołożyli wszelkich starań, żeby uratować życie chłopca.
2.      Żywię wszelki szacunek dla jego pomysłów, nawet jeśli się z nimi nie zgadzam.
3.      Mam wszelakie powody żeby być zły.
4.      Życzymy ci wszelkich sukcesów.

Jak widać z powyższych tłumaczeń w języku polskim po słowie ‘wszelki’ występuje rzeczownik w liczbie mnogiej, podczas gdy w języku angielskim po słowie every rzeczownik występuje w liczbie pojedynczej.


Komentarze

Popularne posty