English headlines


Oto kilka nagłówków z dzisiejszych wydań brytyjskich gazet. Na ich przykładzie można podać najważniejsze cechy stylu angielskich nagłówków. Dodać należy, że jest to język specyficzny, z którym większość uczących się ma problemy. W nawiasie został podany link do wymienionych artykułów.

1.       Tokio population to halve in next 90 years (za 90 lat populacja Tokio zmniejszy się o połowę)- bezokolicznik (to + pierwsza forma bezokolicznika) został użyty w znaczeniu to be going to. (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/9519203/Tokyo-population-to-halve-in-next-90-years.html)

2.       Mitt Romney’s wealth in spotlight again after tax probe (Majątek Mitta Romneya w świetle jupiterów po dochodzeniu skarbowym) – w tym zdaniu nie ma czasownika, co jest typową cechą anglojęzycznych nagłówków. (http://www.independent.co.uk/news/world/americas/mitt-romneys-wealth-in-spotlight-again-after-tax-probe-8101500.html)


3.       The Green Mile actor Michael Clarke Dunkan dies age 54 (Aktor zmarł w wieku lat 54) – W anglojęzycznych nagłówkach czas przeszły praktycznie nie występuje , podobnie jak czasy continuous i perfect. Czas teraźniejszy prosty (prezent Simple) używany jest powszechnie  w znaczeniu teraźniejszym i przeszłym. (http://www.telegraph.co.uk/culture/film/film-news/9519090/The-Green-Mile-actor-Michael-Clarke-Duncan-dies-age-54.html)

4.       Red Bull heir accused after policeman dies in hit-and-run (spadkobierca Red Bulla został oskarżony po śmiertelnym potrąceniu policjanta I ucieczce z miejsca wypadku) – powszechną cechą jest również omijanie czasownika ‘być’, czyli is/was. (http://www.independent.co.uk/news/world/asia/red-bull-heir-accused-after-policeman-dies-in-hitandrun-8102826.html)


Jak widać na powyższych przykładach angielskie nagłówki cechuje skrótowość i upraszczanie struktur gramatycznych.  Dodam jeszcze, że powszechną cechą jest omijanie a/an i the. W wyżej wymienionych nagłówkach poprawne gramatycznie wyrażenia brzmią: in the next 90 years, in the spotlight, a policeman itd.

Taki styl nagłówków podyktowany jest przede wszystkim tym, że trzeba przekazać maksimum treści mając do dyspozycji ograniczone miejsce. No i trzeba jeszcze przyciągnąć uwagę czytelnika i zachęcić go do przeczytania artykułu.

Skrótowość języka nagłówków w połączeniu z ich specyficznym językiem często sprawia, że uczeń ma trudności w zrozumieniu tekstu, co prowadzi do zaprzestania lektury angielskojęzycznej prasy oraz do zaprzestania nauki języka angielskiego w ogóle. Nie takiego języka się przecież uczył na kursie. Myślę, że po przezwyciężeniu początkowych trudności i oswojeniem się z językiem prasy w ogóle, problem ten można szybko przezwyciężyć.

Komentarze

Popularne posty