kick off


Euro 2012 już się co prawda skończyło, ale przed nami inne ciekawe turnieje i puchary. A jak wiadomo każdy mecz zaczyna się od kopnięcia piłki, a ‘kopnąć piłkę’ to po anielsku kick the ball. Z tego powodu czasownik ‘kick off’ oznacza rozpocząć mecz, np. The match kicks off at 9. – Mecz zaczyna się o dziewiątej.

Ale czasownika kick off w znaczeniu ‘rozpocząć’ można praktycznie w każdym kontekście, nie tylko sportowym,
np. What time do we kick off? – O której zaczynamy?
        Let’s kick off with setting our objectives. – Zacznijmy od wyznaczenia celów.

Oczywiście jak każdy phrasal verb kick off jest wyrazem potocznym, używanym raczej w nieformalnej konwersacji niż w języku pisanym.

W American English czasownik kick off  oznacza to samo w British English wyrażenie kick the bucket, czyli ‘kopnąć w kalendarz.’

Wreszcie z czasownikiem kick off związane jest wyrażenie kickoff meeting, czyli spotkanie inaugurujące jakiś projekt. Jest to pierwsze z cyklu spotkań, coś w rodzaju spotkania organizacyjnego, na którym ustalane są cele, oczekiwania i inne aspekty związane z danym przedsięwzięciem. Czyli takie formalne rozpoczęcie projektu.

Komentarze

Popularne posty