Those were his very words.


Słowo very należy do najczęściej używanych słów w języku angielskim. Warto  wiedzieć, że może ono wystąpić zarówno przed przymiotnikiem jak i rzeczownikiem (co dla wielu uczących się osób jest zaskoczeniem, ponieważ używali go tak często z przymiotnikiem, że przyjęli za pewnik że jest to jedyne użycie).

Wyraz very wzmacnia znaczenie wyrazu z którym występuje.

Jeśli występuje z przymiotnikiem oznacza ‘bardzo’:
Thank you very much.  – Dziękuję bardzo.
It’s very hot in here. – Jest tutaj bardzo gorąco.

Jeśli występuje z przymiotnikiem oznacza, że chodzi nam właśnie o tą rzecz:
This is the very person we need for the job. – To jest dokładnie ta osoba, której potrzebujemy na to stanowisko.
Those were his very words. -  To były jego dokładne słowa.
It was the very thing he tried to avoid. – To była właśnie ta rzecz, której starał się uniknąć.

Dodam jeszcze, że very występuje w takich wyrażeniach jak:
at the very end - na samym końcu
from the very beginning – od samego początku
at the very bottom – na samym dnie
The very thought of food made me feel sick. - Na samą myśl o jedzeniu robiło mi się niedobrze.

Komentarze

Popularne posty