economical with the truthCzęsto spotykam się z sytuacją, kiedy uczeń, tłumacząc wyrażenie ‘sytuacja ekonomiczna’ automatycznie używa zwrotu ‘economical situation’.

Takie tłumaczenie jest błędne. W języku angielskim istnieją dwa przymiotniki – economic i economical , które nie są synonimami i nie można ich stosować zamiennie.

Przymiotnik economic oznacza:
1.       coś związanego z gospodarką lub ekonomią, jako dziedziną wiedzy. I tak możemy powiedzieć:
economic situation – sytuacja ekonomiczna
economic policy – polityka ekonomiczna
economic studies – studia ekonomiczne
economic English – angielski ekonomiczny
oraz: economic issues, growth, reform, centre itd.

2.       rentowny/dochodowy
The bisuness wasn’t economic because of high taxes.  – Biznes nie był rentowny z powodu wysokich podatków.

Przymiotnik economical oznacza rzecz lub osobę, która jest oszczędna bądź gospodarna:
economical car – ekonomiczny samochód
economical heating system – ekonomiczny system ogrzewania
economical housewife – gospodarna pani domu

Żeby sobie ułatwić przyswojenie słów economic i economical oraz ich użycie we właściwym kontekście proponuje zapamiętać wyrażenie economical with the truth, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza ‘oszczędny w mówieniu prawdy’. Wyrażenie to jest eufemizmem używanym kiedy nie chcemy wprost powiedzieć, że ktoś kłamie,

np. He was economical with the truth. – Minął się z prawdą.

Komentarze

Popularne posty