I see what you mean



Czasownik see pozornie jest czasownikiem prostym. Ze względu na swoje znaczenie wprowadzany jest już na pierwszych zajęciach chociażby pod postacią wyrażenia ‘Nice to see you’.

Niestety czasownik see, jest czasownikiem nieco podstępnym, ponieważ posiada kilka znaczeń, które zmieniają się w zależności od konstrukcji lub czasu w którym występują.

Zagadnienia, które sprawiają najwięcej trudności to następujące konstrukcje:

1.       See w czasie present simple oznacza ‘rozumieć’
‘Our chances of getting the contract are slim.’ ‘Oh, I see.’
‘Szanse na dostanie tego kontraktu są nikłe.’  ‘Rozumiem.’

I see you are not going to apply for the job.
Rozumiem, że nie zamierzasz ubiegać się o to stasnowisko.

I see what you mean.
Rozumiem co masz na myśli.

2.       See w czasie present continuous oznacza ‘widzieć się (mieć umówione spotkanie)’.
I’m seeing Bill tomorrow.
Spotykam się jutro z Billem.

3.       can see oznacza ‘widzieć (coś w chwili obecnej)’
I can see our train. We’d better hurry up.
Widzę nasz pociąg. Lepiej się pospieszmy.

Komentarze

Popularne posty