in future/in the future

Jak już wielokrotnie pisałam jedno, pozornie niewielkie, słowo może zmienić sens wyrażenia.

I hope I won't make the same mistake in the future. - Nie popełnię tego samego błędu w przyszłości.
In future I'll try to be more careful. - Na przyszłość będę bardziej ostrożna.

Wyrażenia in the future należy użyć kiedy chcemy wyrazić, że w jakimś momencie w przyszłości, bliższej lub dalszej, coś się wydarzy (lub nie). Występuje więc tu kontekst przewidywania, co może się wydarzyć. Jeśli natomiast mamy na myśli pewnego rodzaju decyzje, postanowienia, które obejmują okres czasu rozpoczynający się od chwili mówienia powinniśmy użyć in future.

W razie wątpliwości najlepiej pamiętać, że in the future oznacza 'w przyszłości' a in future oznacza 'na przyszłość'.

Komentarze

Popularne posty