Z pewnością

Dziś kolejne wyrażenie, które jest automatycznie tłumaczone z polskiego na angielski: z pewnością/na pewno. Większość uczniów, zapewne pod wpływem popularnego wyrażenia I'm sure, tłumaczy je jako for sure.

Np. zdanie Wiosna na pewno wkrótce przyjdzie jest błędnie tłumaczone jako Spring will come soon for sure.

Podobnie jest ze zdaniem: Z pewnością go polubisz - For sure you will like him.

Należy pamiętać, że wyrażenie for sure NIGDY nie występuje na końcu ani na początku zdania, tylko PO czasowniku:

Spring will come for sure - Wiosna z pewnością przyjdzie.

Najlepiej w tym kontekście używać przysłówka definitely:
Spring will definitely come soon.
You will definitely like him.

Wyrażenie for sure występuje w języku angielskim głównie jako część utartych wyrażeń typu:
I know for sure that - Wiem na pewno że ...
I can't say for sure - Nie mogę powiedzieć na pewno ...
One thing's for sure - Jedno wiadomo na pewno ...

Komentarze

Popularne posty