sudden brainstorm

Dziś skupię się na słowie, które jest używane w niewłaściwy sposób. Może to wynikać z faktu, w jaki sposób to wyrażenie funkcjonuje w języku polskim.

Mam na myśli wyrażenie 'burza mózgów'. Po polsku mówimy np. Mieliśmy dzisiaj burzę mózgów, co przetłumaczone dosłownie na angielski brzmi: Today, we've had a brainstorm.

Powyższe zdanie ma dwa znaczenia:
1. W angielskim brytyjskim oznacza Mieliśmy dzisiaj zaćmienie umysłu.
2. W angielskim amerykańskim jego tłumaczenie brzmi: Doznaliśmy dzisiaj olśnienia.

Nieporozumienie wynika z faktu, że w angielskim brytyjskim brainstorm to 'zaćmienie umysłu', a w angielskim amerykańskim to 'olśnienie'.

Zdanie Mieliśmy dzisiaj burzę mózgów należy przetłumaczyć jako: Today, we've had a brainstorming session.

Wyraz brainstorm może być również czasownikiem, którego nie można dosłownie przetłumaczyć na język polski, a które oznacza 'spotkać się aby wspólnie przedyskutować jakiś pomysł', np.

We are going to brainstorm the project at the next meeting. - Przedyskutujemy projekt na następnym spotkaniu.

Komentarze

Popularne posty