naopowiadać niestworzonych historii

Okazuje się, że w języku angielskim opowiadanie niestworzonych historii jest związane z nieco zapomnianą już czynnością przędzenia, czyli wyrabiania nici. Ewentualnie z czynnością wytwarzania sieci przez pająka.

'Prząść' to po angielsku spin (spin - spun - spun). Opowiadać niestworzone historie to z kolei spin a yarn (gdzie 'yarn' oznacza ''włóczkę', jak i 'historyjkę'). Wyrażenie to wywodzi się czasów, gdy kobiety oddając się czynności przędzenia, co było zajęciem kolektywnym, umilały sobie to zajęcie opowiadając sobie różne historie, zapewne w dużej części niestworzone.

np. Whenever he's late, he spins some yarn about a crisis at work - Za każdym razem gdy się spóźnia, opowiada jakieś historyjki o kryzysie w pracy.

lub:

They spun us a story about being caught by the police - Naopowiadali nam niestworzonych historii o tym jak zostali zatrzymani przez policję.

Wyrażenie to można użyć w pozytywnym kontekście, kiedy chcemy powiedzieć, że ktoś (pisarz lub osoba którą znamy) ma talent gawędziarski,

This author really knows how to spin a yarn. - Ten autor naprawdę na talent gawędziarski.

My grandmother could really spin a yarn. She would keep us entertained for hours with her stories. - Moja babcia naprawdę umiała snuć historie. Mogliśmy godzinami słuchać jej opowieści.

Komentarze

Popularne posty