The Chaos!

Dzisiaj zaprezentuję wiersz napisany przez holenderskiego pisarza, podróżnika oraz nauczyciela Gerarda Nolst Terenité. W 1920 wydał podręcznik Drop Your Foreign Accent, którego częścią był wiersz The Chaos! składający się ze 146 linijek. Wiersz ten zawiera 800 przykładów nieregularnej wymowy. Jak pokazują badania tylko 10% rodzimych użytkowników języka angielskiego potrafi bezbłędnie przeczytać na głos ten wiersz.Większą część z tych przykładów pamiętam ze studiów, gdzie nauczyciele kładli duży nacisk na właściwą wymowę. Listę otwiera słowo 'knowledge', za którego błędną wymowę można było nie zdać egzaminu. Lista zaprezentowana w wierszu nie jest kompletna, można jeszcze dodać wiele przykładów nieregularności, np. 'undermine' - 'determine'.


Dziś sama będąc nauczycielem wymowa jest pierwszą rzeczą, nad którą pracuję z uczniami, wyznając zasadę, że wymowa wpływa na umiejętność rozumienia tekstu ze słuchu. Osoba, która nie jest świadoma pewnych zasad wymowy, zarówno dotyczących wymawiania pojedynczych słów, jak i grup wyrazów, nie jest w stanie zrozumieć tekstu mówionego przez native speakerów. Efektem niskiej jakości kształcenia nauczycieli języka angielskiego są koszmarne błędy w wymowie. Z przerażeniem obserwuję osoby na poziomie np. C1, które np. wymawiają końcówkę -ing. A wydawało by się, że w dobie swobodnego dostępu do niezliczonej ilości nagrań dźwiękowych, problem ten powinien być marginalny. Z moich obserwacji wynika, że niestety narasta.

Wiersz kończy się słowami: My advice is to give up. Moja rada brzmi: Never give up. Angielska wymowa jest skomplikowana i nieregularna, ale jeśli zna się kilka reguł, można nauczyć się komunikować bez błędów artykulacyjnych.

Komentarze

Popularne posty