Nie przeginaj!

Jak w języku angielskim powiedzieć komuś, że ktoś nadużywa naszej wyrozumiałości, cierpliwości lub poprzez podejmowanie nadmiernego ryzyka - swojego szczęścia?

Oto kilka przykładów"

Don't push it! You've alreadey asked me three times to give you money. - Nie przeginaj. Już trzy razy prosiłeś mnie o pieniądze.

Your boss is being angry with you. Don't push it. - Szef jest na ciebie zły. Nie przeginaj.

You are pushing it asking for another pay rise. - Przeginasz prosząc o kolejną podwyżkę.

You didn't get caught last time, but don't push it! - Nie złapali cię ostatnim razem, ale nie przeginaj (tzn. nie podejmuj znowu tego ryzyka)!

Komentarze

Popularne posty