didn't used to

Zarówno used to jak i would opisują czynności, które odbywały się regularnie w czasie przeszłym, a które obecnie nie odbywają się wcale lub odbywają się z mniejszą częstotliwością.

np.
• They used to do shopping every two weeks. - Kiedyś robili zakupy co dwa tygodnie. (A teraz robią co tydzień)

• We would get up early every Thursday to go to the market. - Kiedyś wstawaliśmy wcześnie co czwartek, żeby udać
się na targ. (Teraz już nie chodzimy na targ).

Przeczenie od used to tworzy się tak samo jak od czasu Past Simple, czyli za pomocą did i didn't.

Np.
We didn't use to get up early.
Did you use to visit her every week?

Gramatyka swoje, a żywy język swoje. Wiele ludzi obecnie (zapewne pod wpływem wymowy zbitki USE TO) używa obecnie formy DIDN'T USED TO w przeczeniach oraz DID (YOU) USED TO w pytaniach. Mimo że formy powyższe zyskują na popularności, ciągle jeszcze nie zostały one do końca zaakceptowane przez językoznawców. Dlatego odradzam ich stosowania na piśmie, egzaminach Cambridge czy maturze.

Komentarze

Popularne posty