run its course

Pewne rzeczy muszą przebiec w swój własny sposób, np. katar leczony trwa tydzień, a nieleczony siedem dni. W takich przypadkach można powiedzieć:

  • It's better to let the runny nose run its course - Lepiej jest pozwolić katarowi toczyć się swoim torem (tzn. pozwoilić mu się skończyć naturalnie).

Natomiast jeśli użyjemy formy has run its course, będzie to oznaczało, że coś w naturalny sposób się skończyło, wypaliło, dobiegło końca, np.

  • Many people believe that feminism has run its course. - Wiele ludzi sądzi, że idea feminizm nie oddziałuje już na ludzi.

  • His show has run its course. - Jego program wyczerpał swoją formułę.

  • Their relationship has run its course. - Ich związek wypalił się.

Udzielając komuś rady można powiedzieć:

  • Let nature take its course, co oznacza 'pozwól sprawom toczyć się swoim biegiem', w sytuacji kiedy nasze działania nic nie mogą zmienić.

Komentarze

Popularne posty