pizzazz

'Pizzazz' to nie jest alternatywna liczba mnoga od włoskiego słowa 'pizza'.

Wyrazu 'pizzazz' używamy w języku nieformalnym, kiedy chcemy wyrazić nasze uznanie dla czyjegoś wigoru, energii, stylu. W wolnym tłumaczeniu może oznaczać 'jaja; kop; charakter.'

Photo by Alex Guillaume on Unsplash

A oto przykłady użycia wyrazu 'pizzazz' w zdaniach:

We need someone with youth, glamour and pizzazz. - Potrzebujemy kogoś młodego, atrakcyjnego i pełnego wigoru.

He's bursting with pizzazz. - Jest pełen wigoru, tętni życiem

Some people in the company possess little authority, but instead possess pizzazz, drive and expertise. - Niektórzy ludzie w firmie nie mają formalnej władzy, ale mają jaja, zapał i wiedzę.

Rzeczy nieożywione też mogą mieć 'pizzazz':
New furniture will add a touch of pizzazz to your living room. - Nowe meble ożywią twój salon.

Alternatywne formy tego wyrazu to: 'pazazz', 'pazzazz' lub najczęściej w smsach: 'pzazz'

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty