przeciągać

Pamiętacie popularną zabawę z dzieciństwa w przeciąganie liny? Jej nazwa po angielsku brzmi tug-of-war.
Metaforycznie nazwa tej niewinnej i wesołej zabawy oznacza przepychanki, czyli szamotaninę, rywalizację, współzawodnictwo, wojnę na słowa których celem jest osiągnięcie celu za pomocą mało wyrafinowanych metod.


  • There was a constant tug-of-war between the government and the opposition. - Rząd i opozycja bawili się w nieustanne przepychanki.  • Don't get involved in any useless tug-of-war! - Nie daj się wciągnąć w żadne bezsensowne przepychanki.
Przeciągać, można nie tylko linę, ale i strunę. Po angielsku powiemy:

  • Don't push it! - Nie przeciągaj struny.


Przeciągnąć można wreszcie kogoś na swoją stronę:


  • He will do everything to win you over to his side. - Zrobi wszystko, aby przeciągnąć Cię na swoją stronę.


lub:


  • Don't be swayed by his promises. - Niech cię nie przekabaci swoimi obietnicami.

Komentarze

Popularne posty